"Intellect NEWS" - 2015г.

8.5.2015"Intellect NEWS" - 2015г.
Научете повече за всичко, което се случва в нашето училище в юбилейния  брой на училищния вестник "Intellect NEWS"!

Проект "Зелена икономика и устойчиво развитие" по ОП "Еразъм+"

1.9.2015
От началото на учебната 2015-2016 година започва реализирането на Проект "Зелена икономика и устойчиво развитие" по оперативна програма  "Еразъм+".

Покана за родителска среща

25.9.2015Покана за родителска среща


На 29.09.2015г. (вторник) от 18:30 часа в ДФСГ "Интелект"

ще се проведе родителска среща за всички  класове

 Разпределение на класовете по стаи ще бъде поставено на централния вход на Гимназията.

ДФСГ "ИНТЕЛЕКТ" Не за училището - за живота учим ние!

 

Мисия
Подготовка на висококвалифицирани и конкуретноспособни кадри, чрез развитие на индивидуалните им способности и интереси, посредством мотивиран екип професионалисти и в сътрудничество с бизнеса.
 
Визия
През периода 2008-2013 година ДФСГ „Интелект” да бъде водещо училище, с високо качество на обучението, основано на добра материално-техническа база и отлично подготвени преподаватели, използващи иновационни  методи, в контекста на съвременните европейски и световни тенденции в образованието.

Нашите цели
Да постигнем и поддържаме висок процент реализирани млади хора;
Да повишим потенциала на всеки един ученик;
Да осигурим модерна материална база;
Да създадем условия за кариерно развитие на преподавателите;
Да утвърдим атмосфера на толерантност, сътрудничество и уважение сред участниците в образователния процес.
 
Нашите приоритети
Да възпитаваме и реализираме физически здрави, морално устойчиви и конкуретноспособни млади хора.
Да повишаваме качеството на обучение чрез използване на иновативни методи;
Да реализираме проекти и програми, с цел усъвършенстване на личностния потенциал.


Посетете и станете почитател на нашата страница във Facebook 
ДФСГ "ИНТЕЛЕКТ" - ПЛЕВЕН
тук

 

и групата ни 20 ГОДИНИ ДФСГ"ИНТЕЛЕКТ" тук