УЧЕНИЧЕСКИ СТИПЕНДИИ В ДФСГ "ИНТЕЛЕКТ" - ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА

10.3.2015
Важни документи, критерии и срокове, регламентиращи отпускането на стипендии в ДФСГ"Интелект".


"Intellect NEWS" - 2015г.

8.5.2015"Intellect NEWS" - 2015г.
Научете повече за всичко, което се случва в нашето училище в юбилейния  брой на училищния вестник "Intellect NEWS"!

Проект "Зелена икономика" успешни финансови практики и тенденции за устойчиво управление“

20.11.2015
През учебната 2015/2016 г. в ДФСГ „Интелект“ се реализира проект „Зелена икономика – успешни финансови практики и тенденции за устойчиво управление“ по Оперативна програма „Еразъм+“. В него участват 30 ученици от 9 и 10 клас.

ДФСГ "ИНТЕЛЕКТ" Не за училището - за живота учим ние!

 

Мисия
Подготовка на висококвалифицирани и конкуретноспособни кадри, чрез развитие на индивидуалните им способности и интереси, посредством мотивиран екип професионалисти и в сътрудничество с бизнеса.
 
Визия
През периода 2008-2013 година ДФСГ „Интелект” да бъде водещо училище, с високо качество на обучението, основано на добра материално-техническа база и отлично подготвени преподаватели, използващи иновационни  методи, в контекста на съвременните европейски и световни тенденции в образованието.

Нашите цели
Да постигнем и поддържаме висок процент реализирани млади хора;
Да повишим потенциала на всеки един ученик;
Да осигурим модерна материална база;
Да създадем условия за кариерно развитие на преподавателите;
Да утвърдим атмосфера на толерантност, сътрудничество и уважение сред участниците в образователния процес.
 
Нашите приоритети
Да възпитаваме и реализираме физически здрави, морално устойчиви и конкуретноспособни млади хора.
Да повишаваме качеството на обучение чрез използване на иновативни методи;
Да реализираме проекти и програми, с цел усъвършенстване на личностния потенциал.


Посетете и станете почитател на нашата страница във Facebook 
ДФСГ "ИНТЕЛЕКТ" - ПЛЕВЕН
тук

 

и групата ни 20 ГОДИНИ ДФСГ"ИНТЕЛЕКТ" тук