Intellect NEWS - брой1, 2014 г.

26.1.2014Intellect NEWS - брой1, 2014 г.
Научете повече за всичко, което се случва в нашето училище в новия брой на училищния вестник "Intellect NEWS"!

Успешно приключи проект "Електронно митническо обслужване" с триседмична практика в Лондон

3.3.2014
      От 2.02.2014г – 22.02. 2014г ученици от гимназия „Интелект“ имаха възможност да осъществят практическо обучение по проект „Електронно митническо обслужване- европейския опит и практика“ осъществен с финансовата подкрепа на програма „Леонардо да Винчи“.
    

ДФСГ "ИНТЕЛЕКТ" Не за училището - за живота учим ние!

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА

За учебната 2014 – 2015 година в  ДФСГ”Интелект” – Плевен ще се извърши прием на ученици след завършен седми клас  по пет специалности с интензивно изучаване на чужд език и една специалност след завършен осми клас, дневна форма на обучение. В шестте паралелки ще се приемат по 26 ученици.

Прием след 7 клас

спец. "Икономическа информатика" с интензивно изучаване на английски език;

спец. "Банково дело" с интензивно изучаване на английски език;

спец. "Икономика и мениджмънт" с интензивно изучаване на английски език;

спец. "Оперативно счетоводство" с интензивно изучаване на английски език;

спец. "Митническа и данъчна администрация" с интензивно изучаване на английски или немски език.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

1.    Утроената оценка от Националното външно оценяване по Математика.
2.    Оценката от Националното външно оценяване по Български език и литература.
3.    Оценката по Математика от Удостоверението за завършен 7 клас.
4.    Оценката по География от Удостоверението за завършен 7 клас.  МАКСИМАЛЕН БАЛ: 36

Прием след 8 клас

спец. "Малък и среден бизнес"

БАЛООБРАЗУВАНЕ

1.    Удвоената оценка по математика от Свидетелството за основно образование;
2.    Удвоената оценка по Български език и литература от Свидетелството за основно образование;
3.    Оценката по География от Свидетелството за основно образование. МАКСИМАЛЕН БАЛ: 30

С актуална информация за прием на ученици в ДФСГ "Интелект" за учебната 2014-2015 година

 можете да се запознаете в секция ПРИЕМ  и  СРОКОВЕ


Посетете и станете почитател на нашата страница във Facebook 
ДФСГ "ИНТЕЛЕКТ" - ПЛЕВЕН
тук

 

и групата ни 20 ГОДИНИ ДФСГ"ИНТЕЛЕКТ" тук